Tarieven voor onze Service

Beste klant,

Gelieve er rekening mee te willen houden dat – op uitzondering van de door onze techniekers ter plaatse vastgestelde garantiegevallen – iedere interventieaanvraag, vaststelling of andere service steeds betalende interventies zijn en dus een factuur tot gevolg zullen hebben.

Wij raden aan om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten.  Indien u bij ons een onderhoudscontract afgesloten heeft, geniet u van gunstiger tarieven en snellere interventie tijden:

TARIEVEN MET ONDERHOUDSCONTRACT:

 Maandag tot vrijdagZaterdag                Zon- en feestdagen
 07u00 tot 19u00  /  19u00 tot 07u0024u24u
Werkuren
Per uur/technieker
€  55                /         € 70€ 90€ 90
Verplaatsingskost
Vast bedrag/technieker
€ 75                /          € 75€ 125€ 180

TARIEVEN ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT :

 Maandag tot vrijdagZaterdag                Zon- en feestdagen
 07u00 tot 19u00  /  19u00 tot 07u0024u24u
Werkuren
Per uur/technieker
€ 62          /         € 78€ 106€ 106
Verplaatsingskost
Vast bedrag/technieker
€ 80         /          € 80€ 140€ 200

Belangrijke opmerkingen bij de vermelde tarieven:

  • Vermelde tarieven zijn exclusief btw.
  • Werkuren worden gefactureerd per technieker, per ingegaan half uur.

Garantie

Na plaatsing van de automatische deur, de fysieke barrière of mobiele schuifwand biedt Secumatic 2 jaar garantie op onderdelen en 1 jaar op werk- en verplaatsingskosten.

Valt niet onder garantie:
Beglazing, onderhouds- en/of reparatiewerken die noodzakelijk worden ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, tussenkomst van technici vreemd aan Secumatic, nalatigheid, instellingen aanpassen, verkeerde manipulatie of door externe oorzaken, en gemelde storingen die niet worden aangetroffen.

Indien wij constateren dat de interventie niet onder garantie is, dan wordt dit aangerekend aan de huidig geldende tarieven.

Opgelet: garantievoorwaarden worden steeds bepaald door Secumatic!

Procedure met onderhoudscontract

  • Bij een interventieaanvraag krijgt een klant met een onderhoudscontract altijd voorrang, ongeacht de urgentie.
  • Indien u vandaag nog intekent op een onderhoudscontract, kunnen we u prioritair inplannen voor de gevraagde interventie of gevraagde offerte.

Secumatic doet er alles aan om u een snelle, efficiënte en betrouwbare service te bieden!
Heeft u nog bijkomende vragen?  Contacteer ons via de hiernaast vermelde contactgegevens.